Hikmet İsteyin

"O mutlak güç ve hikmet sahibidir."3:6 

O Hakîmdir; Hükmedici bir Hikmetin Sahibi.(Bu esma ile yürekten hikmet dilemeliyiz..)

"Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar."2:269

"Allah dilemeden siz dileyemezsiniz" hükmü sebebi ile "hikmeti dilediğine verir" ifadesini "dileyene verir" olarak okuyabiliriz. Yahut benzer şekilde "istediğine" yazan yerlerde de aynı şekilde "isteyene" verir olarak okumak mümkündür.

El Hakim ismini zikrederken "Hükmedici bir Hikmetin Sahibi" olduğunu kafanızda canlandırılıp da hikmet isterseniz alırsınız., Belki hayvanları perdesiz okuyabilirsiniz.Görürsünüz ki bir karınca bile kainatta eşsiz.

Dostum Allah'ın EL Hakim esması ile Hikmet istemelisin.Ölmeden önce hikmeti yanına almazsan hikmeti yanına alanlardan (40 bin yıl) geride kalırsın..

A.K
Not: Allah sadece sabredenlere hikmeti öğretiyor.