O,güzel işler

O,güzel işler yapanlar için sevgi yaratır,anlama yolu açılır.Sevilmeyen anlaşılmaz.