Darlıkla beraber şükür de gelir.

Darlıkla beraber şükür de gelir.Zorlukla beraber duada gelir. Sarsılma ile birlikte boşalan yere Hikmet yerleşir.
"Kime de hikmet verilmişse şüphesiz ki, ona pek çok hayır verilmiştir. Bunu ancak akıl sahibleri anlar"2:269