İblisin Süresi Hakkında

Sâd Suresi
78. “Şüphesiz benim lânetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir.”
79. İblis, “Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver” dedi.
80,81. Allah, şöyle dedi: “Sen o bilinen vakte kadar mühlet verilenlerdensin.”
82,83. İblis, “Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım” dedi.
84. Allah, şöyle dedi: “İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum:”
85. “Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.”
86. De ki: “Bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.”
87. “Bu Kur’an, âlemler için ancak bir mesajdır.”
88. “Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.”

NEBE Suresi 17. Ayet: Yargılama Günü, belirlenmiş bir vakittedir.

Kuranın verdiği haberleri geçmişte arayanlar 88 de işaret edilen manayı nasıl anlasınlar.
88. “Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.”

Bunlar hangi haberler ?..
Kaçtır bu haberleri söylüyoruz ama elini kulağına götüren bize karşı sağır oluyor..
"Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.Bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum."

http://www.ademkorkmaz.com/dunya-yeryuzu-degil.html

http://www.ademkorkmaz.com/besinci-boyutda-insan.html

http://www.ademkorkmaz.com/kuran/18-kehf-109/

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile