"Dünya hayatı inkarcılara

 

"Dünya hayatı inkarcılara cazip kılındı.."2:212

Dünya hayatı sana nasıl kılındı?