Kendini Kurtar Dünyayı Kurtar

Bir kişinin hidayetiine vesile olmak tüm dünyayı kurtarmak gibidir.
Bir kişiyi fitne ve inkara sevketmek tüm dünyayı sevketmek gibidir.

Çünkü ölüm sonsuz hüsranın yanında cennet gibidir. Ve sonsuzluğun yanında adı bile anılası olmayan konu için bakın ne denmiştir:

Kur'an 5/32:"Kim bir kimseyi .. karşılık olmadan öldürürse(inkara düşürürse), bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse (hidayeti bulmasına yardımcı,aracı olursa) bütün insanları diriltmiş gibi olur"

Bazen ayetleri böyle okuyabiliyoruz.Parantez içini biz ekledik.
Ölümden kasıt çoğu zaman ilk manası itibarı ile hüsran,acı,kaybetmek gibi manalardır.

İman hususunu teşvik ve izah konusunda bir kişi,bin kişi ayrımı yapmayınız..İnkara sevk konusuda aynı.Bir kişi ile yüz bin kişi arasında hiç fark yoktur.
Her insan bir alemdir. Ve bir insan'ı kurtarmak içinde yüzbinlerce çeşitliliğin olduğu potansiyel bir alemi kurtarmaktır.

A.K

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile