İnsan düşünceleridir

İnsan düşünceleridir. Bu düşünceler forumları sebebi ile sürekli kusursuzu,en iyiyi arar. Bu arayış asla neticeye ulaşamaz.Ve iyileri gözden kaçırır.İyileri kaybeder.
Bu kayıp neticesinde kişi karanlık bir yalnızlık kuyusuna düşer..
Hayatı bu kuyudan işleme koyup,okumaya başlar.

Bir süre sonra gökyüzünün kuyunun ağzı kadar olduğuna inanır.